ufabet

ธุรกิจ SME คืออะไร

เกิดความไม่เข้าใจกันไม่เบาเลยนะคะเกี่ยวกับ ธุรกิจ SME

และเชื่อได้เลยนะคะว่าหลายคน หรือแทบทุกคนกันเลยนั่นเองคงจะเคยผ่านตาหรือได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนได้ปล่อยปละเลยไปอย่างน่าเสียดาย แต่ในวันนี้โลกยุคนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถ้าจะละเลย หรือมองข้ามไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะ เพราะจัดได้เลยว่า SME มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของเรากันมากขึ้นนั่นเองค่ะ SME เป็นธุรกิจชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะที่ทำการดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต จำหน่าย ที่มีขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจ้าของไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของบุคคล หรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และมีพนักงานจำนวนไม่มากนั่นเอง

โดยธุรกิจ SME นี้ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและประชาชน มีรายได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจขนาดย่อมทำให้ธุรกิจมั่นคงมียอดการผลิตที่สูงขึ้น และมีการนำเทคโนโลยี ที่สูงขึ้นมาใช้ในการผลิตซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่ ๆ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกันคิด และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยง ต่อการลงทุน

ufabet

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทย ได้มีกฎหมายธุรกิจSME ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยที่กิจการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน สองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สองร้อยคนกิจการค้าส่ง ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน หนึ่งร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน ห้าสิบคนกิจการค้าปลีก ที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน หกสิบล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สามสิบคนนะคะ

สังเกตได้เลยนะคะว่าธุรกิจ SME มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในยุคเทคโนโลยี้แบบนี้

เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหน ทำอะไร หรือจะมีเหตุการณ์ในรูปแบบไหน ธุรกิจ SME ยังสามารถครอบความเป็นธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วธุรกิจ SME ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

  • กลุ่มการผลิต ธุรกิจ SME นี้สามารถครอบคลุมการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ เพราะไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน กำลังคน หรือตัวธุรกิจเอง
  • กลุ่มการค้า ครอบคลุมการค้าส่ง และการค้าปลีก ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนำเข้า ส่งออก หรือการค้าภายในประเทศ
  • ครอบคลุมในกลุ่มการบริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์ หรือกำลังคน ก็คงจะไม่พ้น ธุรกิจ SME อย่างแน่นอนเลยนั่นเองค่ะ

ufabet

ข้อสงสัยที่สามารถพบได้บ่อยครั้งเลยนะคะสำหรับธุรกิจ SME ว่าจะสามารถจำแนกได้อย่างไร รูปแบบไหน หรือสามารถจำแนกได้หรือไม่ วันนี้ลองมาฟังคำชัดเจนเพื่อคลายความข้องใจกันดีกว่านะคะ โดยปกติแล้วจากการได้ศึกษามานั้นพบว่ามีการจำแนกกิจการของ SMEs เอาไว้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ โดยอาศัยเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกกิจการของ SMEs ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม คือ มูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร และจำนวนการจ้างงานของธุรกิจ หรือสถานที่ประกอบการณืต่างๆนั่นเองค่ะ


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ clientelplus.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated