นายสุภัทร จำปาทอง

‘สุภัทร’ เผยเกณฑ์สรรหา เลขาฯ สกสค ยังไม่ได้ข้อสรุป

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมหารือความคืบหน้าการยกร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสค.

เท่าที่ดูเบื้องต้นยังมีรายละเอียดบางข้อที่คลุมเครือ อาทิ คุณสมบัติของเลขาธิการสกสค. ที่ระบุว่า จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ จะประเมินผลคุณสมบัตินี้อย่างไร ตรงนี้ต้องกำหนดรายละเอียดเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

โดยคิดว่าจะต้องปรับเพิ่มเติมอีกประมาณ 10-20% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสกสค. ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ.

“สำหรับรายละเอียดร่างหลักเกณฑ์สำคัญที่มีการปรับเพิ่ม คือ จะเปิดโอกาสให้คนภายนอกที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารรวมถึงด้านการเงินการธนาคาร สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาได้ และเห็นว่าควรจะเพิ่มวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับการสรรหาจากปริญญาตรี เป็นปริญญาโทขึ้นไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการศธ. ยังมอบหมายให้ผม เป็นประธานยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้า(อค.)ของสกสค. โดยรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เน้นย้ำ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนี้จะนำร่างหลักเกณฑ์เดิมมาพิจารณา เพื่อปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เบื้องต้น ผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการองค์การค้าฯ คนใหม่ต้อง มีประสบการณ์และมีความสามารถด้านค้า การบริหารกองทุน คาดว่าจะเริ่มจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ในเดือนสิงหาคม เพราะต้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการ สกสค.ให้แล้วเสร็จก่อน“นายสุภัทร กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ clientelplus.com

UFA Slot

Releated